Sekolah Menengah Yio Chu Kang

Ketika Kami Bercerita Tentangnya (karya: Lim Swee Tin)

 

Maksud,Bentuk, dan Gaya Bahasa Tiap Rangkap

Rangkap pertama

 

Ketika kami bercerita tentangnya

bapa sedang tidur

aku cukup kenal

pada lelap matanya

tikar mengkuang lusuh itu

barangkali, tambah melenakan bapa.

 

1)Maksud:

rangkap pertama ini bermaksud sebagai pengenalan sahaja yang menjelaskan keadaan di malam hari ketika ayah sedang tidur, anak-anaknya sedang bercerita tentang dirinya.

 

2)Bentuk:

a) rangkap ini terdiri daripada 6 baris. (sekstet)

b) tiap baris, panjang pendeknya tidak sama, iaitu antara tiga sampai empat patah kata atau enam hingga dua belas suku kata.

contoh:

aku cukup kenal (3 patah kata / 6 suku kata)

Ketika kami bercerita tentangnya (4 patah kata/12 suku kata)

 

 3) Gaya Bahasa

a) Rima: abcade (nya,ur,al,nya,tu,pa)

b) Asonansi: a, contoh (barangkali, tambah melenakan bapa)

 

 

Rangkap Kedua

 

Tadi

lama sekali bapa menemani kami

mengisi malam-malam seperti selalunya

duduk mengelili pelita minyak tanah

yang kecil itu

semacam pahit dan getar pengalamannya

begitu akrab pula

dengan kami semua.

 

1)Maksud:

sebelum bapa pergi tidur, lama sekali dia menemani anak-anaknya sebelum waktu tidur seperti apa yang dia lakukan setiap malam mengelilingi lampu minyak  tanah. Menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pahit dan getir yang telah dialaminya dahulu yang kerap didengar oleh mereka.

 

2)Bentuk:

a) rangkap ini terdiri daripada 8 baris.(okta)

b) tiap baris, panjang pendeknya tidak sama, iaitu antara satu sampai lima patah kata atau dua hingga emapat belas suku kata.

contoh:

Tadi (1 patah kata / 2 suku kata)

duduk mengelilingi pelita minyak tanah (5 patah kata/14 suku kata)

 

 3) Gaya Bahasa

a) Rima: aabcdbee (i,i,nya,ah,u,nya,a,a)

b) Asonansi: i, contoh ( duduk mengelilingi pelita minyak tanah)

c) Metafora, contoh: duduk mengelilingi pelita minyak tanah. pelita adalah sesuatu yang abstrak sedangkan minyak tanahadalah sesuatu yang konkrit.

d) Simile. contoh: semacam pahit dan getar pengalamannya

pelita minyak tanah dapat dibandingkan dengan pahit dan getirnya hidup menggunakan kata semacam

 

 

Rangkap Ketiga

 

Tidak pernah kami menyoal

mengapa demikian

laut sejarahnya

kerana

seperti juga di hutan kehidupan ini

kami sedia memaklumi

akan ketentuan

yang harus digenggam

 

1) Maksud:

Anak-anak dari bapa itu tidak pernah menyoal tentang apa-apa yang telah terjadi, bagaimana pahitnya hidup, kerana mereka sudah memaklumi semua yang terjadi serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia ini.

 

2)Bentuk:

a) rangkap ini terdiri daripada 8 baris.(okta)

b) tiap baris, panjang pendeknya tidak sama, iaitu antara satu sampai lima patah kata atau tiga hingga empat belas suku kata.

contoh:

Kerana (1 patah kata / 3 suku kata)

seperti juga di hutan kehidupan ini (5 patah kata/14 suku kata)

 

 3) Gaya Bahasa

a) Rima: aabcdbee (i,i,nya,ah,u,nya,a,a)

b) Asonansi: i, contoh (seperti juga di hutan kehidupan ini)

c) Aliterasi: m, contoh (kami sedia memaklumi)

 

Rangkap keempat

 

Asap pelita berkepul

sesekali meliuk digerak angin

ketika kami bercerita

tentang bapa

aku cukup faham

pada sebuah doa yang selalu disebutnya

 

1) Maksud:

anak-anak bapa bercerita tentang bagaimana mereka memahami doa yang selalu diucapkan oleh ayahnya

 

2)Bentuk:

a) rangkap ini terdiri daripada 6 baris.(sekstet)

b) tiap baris, panjang pendeknya tidak sama, iaitu antara dua sampai enam patah kata atau empat hingga lima belas suku kata.

contoh:

tentang bapa (2 patah kata / 4 suku kata)

pada sebuah doa yang selalu disebutnya: (6 patah kata/15 suku kata)

 

 3) Gaya Bahasa

a) Rima: abccde (ul, in,a,a,am,nya)

b) Asonansi: i, contoh (sesekali meliuk digerak angin)

c) Personifikasi, contoh:

asap pelita berkepul

sesekali meliuk digerak angin 

terjadi penginsanan pada asap. seolah asap bisa meliuk.

 

 

Rangkap kelima

 

semoga ombak masa laluku

bukan gelombang masa depanmu

 

1)maksud:

semoga apa yang telah terjadi dan dilakukan oleh bapa tidak akan berdampak pada kehidupan anak-anaknya.

 

2)bentuk

a) rangkap ini terdiri daripada 2 baris.(distikon)

b) tiap baris, panjang pendeknya sama.

 

3)gaya bahasa

a)perlambangan

contoh:

semoga ombak masa laluku

bukan gelombang masa depanmu

ombak melambangkan cabaran hidup, manakala kata gelombang melambangkan penderitaan 
(Secara keseluruhan, puisi ini dapat dikategorikan sebagai puisi moden kerana tidak terdapat pola khusus)
Advertisements

Comments on: "Analisis Sastera (Puisi 'Ketika Kami Bercerita Tentangnya')" (1)

  1. WAH! Terima kasih!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: